3-دیسک ترمز

دیسک ترمز یکی از قطعات مهم و مصرفی سیستم ترمز اتوموبیل است. دیسک ترمز جزء قطعات دوار محسوب میشود و تماس بین لنت و دیسک درهنگام ترمزگیریباعث  توقف  ماشین می شود. در هنگام ترمز گیری شدید در اتوموبیل باعث تولید گرمای زیاد  می شود .  سرازیری های طولانی در رانندگی میتواند باعث تاب برداشتن دیک و گاهیی شکستن ان شود .استفاده از لنت مرغوب و کمک گرفتن از دنده سنگین در یرازیری باعث افزایش طول عمر دیسک چرخ میشود.اگر زمانی در هنگام گرفتن ترمز لرزش شدید در زیر پابی خود یا خودرو حس کردید زمان تعویض دیسک چرخ های جلو فرا رسیده است . از تعویض دیسک های چرخ به صورت تکی خودداری نمایید چون باعث به هم خوردن بالانس چرخ ها میشود.

139709082254414992140173