نیاز انسان به خودرو در عصر کنونی روز به روز در حال افزایش است ،با توجه به این که اتوموبیل از...

2.پلوس همانگونه که در شکل زیر مشخص شده پولوس یا همان axel shaft شامل قطعات زیر میشود.(میل پولوس،سه...

3-دیسک ترمز دیسک ترمز یکی از قطعات مهم و مصرفی سیستم ترمز اتوموبیل است. دیسک ترمز جزء قطعات دوار...

استارت یکی دیگر از قطعات پر مصرف که گاهی خراب میشود استارت میباشد.